EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandeling die vooral wordt ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (een traumatische gebeurtenis). Dit kan het geval zijn bij een ongeval, een verlieservaring, seksueel misbruik, mishandeling, bedreiging of een ander geweldsincident. Vaak wordt een schokkende ervaringen na verloop van tijd verwerkt, maar soms ontwikkelen mensen psychische klachten. Het kan gaan om schrik- of vermijdingsreacties, concentratieproblemen, angst/paniek of nare herinneringen aan de gebeurtenis die zich blijven opdringen, zoals flashbacks en nachtmerries. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving.  Er kan sprake zijn van PTSS (posttraumatische stress-stoornis). EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. Deze behandeling zal ertoe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.