CGT

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve, doelgerichte behandelmethode die bestaat uit de combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij cognitieve therapie gaat het om het onderzoeken en veranderen van gedachten (cognities) die ons gevoelsleven beïnvloeden. De manier waarop we over onszelf, anderen en de omgeving denken bepaalt vaak hoe we ons voelen. Dit geldt ook omgekeerd: onze gevoelens beïnvloeden onze gedachten. Soms zijn er negatieve gedachtenpatronen waar we ons niet van bewust zijn, maar die wel bijdragen aan het ontstaan of in stand blijven van psychische klachten. Inzicht krijgen in deze gedachten is van belang om te werken aan herstel. De cliënt leert negatieve interpretaties van situaties te herkennen, te onderzoeken en bij te stellen. In gedragstherapie ligt de nadruk op gedrag, omdat ook dit samenhangt met onze gedachten en gevoelens. Door te onderzoeken welke gedrag in de weg staat en hoe je dit kunt veranderen, verminder je negatieve gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk gefundeerde behandelmethode bij verschillende soorten psychische problemen, waaronder depressie, angststoornissen, burn-out en negatief zelfbeeld.

Een behandeling met cognitieve gedragstherapie is vaak relatief kortdurend, gepersonaliseerd en gestructureerd. Therapeut en cliënt werken samen aan het in kaart brengen van welke negatieve gedachten en gevoelens er spelen en er worden nieuwe denkpatronen en vaardigheden aangeleerd. De cliënt heeft een actieve rol in de behandeling, zowel tijdens sessies als daarbuiten. Bijvoorbeeld door op een gestructureerde manier te oefenen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van CGT, die vaak wordt ingezet om cliënten te leren omgaan met zaken die ze niet kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als al lange tijd sprake is van ziekte, of als het niet lukt om controle te krijgen over gedrag of emoties. Doel is hierbij dus niet om de inhoud van je gedachten te veranderen, maar er anders mee om te gaan. ACT helpt om op een flexibele manier om te gaan met obstakels die je tegenkomt (Acceptance). Op die manier kan je je tijd en energie besteden aan dingen die belangrijk voor je zijn (Commitment).