ACT

Acceptance and commitment therapy

Het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit en het aanleren van mindfulness-vaardigheden waardoor een individu kan helpen leven op een manier die consistent is met hun eigen waarden.