De verschillende behandelingsmethoden

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Doel is het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit, zodat je vrijer bent om keuzes te maken die je belangrijk vindt. Op die manier kan je het leven op een betekenisvolle manier invullen, ondanks je klachten.

Bij ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan de eerste automatische reacties je ingeven (oplossen, vermijden of wegstoppen). Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op je leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Of omdat je hebt gemerkt dat de nare gedachten en gevoelens niet zijn verminderd, ondanks alles wat je hebt geprobeerd om er vanaf te komen. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven. ACT is erkend als een effectief bewezen therapie voor een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn. ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw met elkaar samenhangen en allemaal helpen je psychologische flexibiliteit te vergroten en anders te leren omgaan met je klachten.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Je leert verschillende ACT-vaardigheden te ontwikkelen. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. Bijvoorbeeld door te oefenen tijdens de sessies en daarbuiten. Het is belangrijk om zelf actief aan de slag te gaan met ACT, om de geleerde vaardigheden te integreren in je dagelijks functioneren.

Meer informatie over deze therapiestroming is te vinden op www.actinactie.nl en www.acbsbene.com.

CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve, doelgerichte behandelmethode die bestaat uit de combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

eHealth

Digitale methoden toegepast in de psychische gezondheidszorg.

EMDR

EMDR is een behandelingsmethode die vooral wordt ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis.